• T
  thonhi

  SEM là một trong những hình thức digital marketing dựa trên từ khóa tìm kiếm song thường mất phí. Với hình thức này, doanh nghiệp có thể chủ động hơn trong việc xuất hiện trên trang nhất Google
  SEM có những ưu điểm gì?
  Tính hiệu quả nhanh
  Thay vì đầu tư làm nội dung SEO và chờ từ 6 tháng tới 1 năm để tìm đối tượng mục tiêu, SEM sẽ giúp rút ngắn quá trình này chỉ trong 1 ngày. Ngoài ra, SEM cũng là hình thức marketing dựa trên nhu cầu thực tế của khách hàng, bởi vậy nên tỷ lệ chuyển đổi thường cao hơn các loại hình khác.
  Để tìm hiểu rõ hơn về Digital marketing, người dùng có thể truy cập: https://kimcuongso.com/

  posted in General Discussion read more

Looks like your connection to MueForum was lost, please wait while we try to reconnect.